Hundpensionat

Varje hund får en egen hundgård med möjlighet till vila.

Boxarnas storlek är enligt Jordbruksverkets normer.

Hundarna har tillgång till två stora lekplatser på 500 kvm vardera. Leka får hundarna göra i de stora hagarna och detta sker under ordnade former där skötare är med och övervakar. Varje hund får en förmiddagspromenad och en eftermiddagspromenad.

Där i mellan kan hundarna få leka av sig i någon av rasthagarna. Pensionatsgäster kommer ut även på kvällarna, dels på promenad, dels i rastgård.

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss.